Velkommen til Foreldreportalen for barnehage og SFO


Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende:
- Registrere ny søknad
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Si opp plass
- Endre kontaktopplysninger

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Nordre Follo kommune.

Skoleinnmelding 1. trinn (gjelder kun "gamle" Oppegård kommune)
Alle barn som skal begynne på 1. trinn kommende høst skal meldes inn av foresatte i denne portalen. Det vises for øvrig til informasjon om skoleinnmelding som kommunen hvert år sender ut til aktuelle foresatte. Dersom du har fått brev om at ditt barn er reservert plass på skolen til høsten skal du logge deg inn med ID-porten på denne siden og besvare skoleinnmeldingen. Du vil bli veiledet gjennom prosessen når du har logget deg inn.